Bröstcancer är fem gånger vanligare bland vita amerikanska kvinnor jämfört med asiatiska kvinnor i Kina eller Japan även om det verkar bli allt vanligare även i Asien. Enligt en studie verkar alpha-fetoprotein som bildas under graviditeten vara en skyddande faktor då nivåerna var högre hos de asiatiska kvinnorna.