Det finns några studier, men inte så många där man undersökt hur arbetsmiljö påverkar riskerna att få bröstcancer. Uppskattningsvis 1% av alla cancerfall hos kvinnor beror på ämnen de utsätts för i sitt arbete.

En studie av kvinnliga forskare inom biomedicinen visade att de löpte större risk än andra att drabbas av cancer i allmänhet och bröstcancer i synnerhet. En anledning till den ökade cancerrisken kan vara att de i sitt arbete utsätts för högre doser av cancerframkallande ämnen än andra.

En annan studie visade att magnetiska fält med exrtemt låg frekvens ökar risken något för cancer postmenopausalt.