Kopplingar mellan arbetsmiljö och bröstcancer

Det finns några studier, men inte så många där man undersökt hur arbetsmiljö påverkar riskerna att få bröstcancer. Uppskattningsvis 1% av alla cancerfall hos kvinnor beror på ämnen de utsätts för i sitt arbete.

En studie av kvinnliga forskare inom biomedicinen visade att de löpte större risk än andra att drabbas av cancer i allmänhet och bröstcancer i synnerhet. En anledning till den ökade cancerrisken kan vara att de i sitt arbete utsätts för högre doser av cancerframkallande ämnen än andra.

En annan studie visade att magnetiska fält med exrtemt låg frekvens ökar risken något för cancer postmenopausalt.

Lämna ett svar