Risken för bröstcancer minskar med antalet graviditeter. Det spelar ingen roll hur graviditeterna slutar utan graviditeten i sig verkar ha en skyddande effekt, även graviditeter som avbryts genom abort ger ett visst skydd. Det visar en svensk studie av aborter som registrerats i MFR sedan 1973.