I vissa fall kan graviditet utgöra ett skydd mot en del bröstcancerformer. En forskargrupp har undersökt äldre kvinnor som fött barn och jämfört de som fått cancer med de som förblivit friska. Genom att undersöka gener hos kvinnorna har forskarna kommit fram till att det är möjligt att avläsa generna efter förlossningen för att förutsäga vilka kvinnor som löper störst risk att drabbas.

Generellt verkar det som om kvinnor som är ganska unga när de föder sitt första (fullgångna barn) löper mindre risk att drabbas av bröstcancer. Hos kvinnor med BRCA1- eller BRCA2-mutation verkar det inte spela någon större roll men om man är medveten om att man har mutationen och funderar på att operera bort äggstockar eller bröst för att minska risken att insjukna kan det vara bra att om möjligt föda sina barn innan man blir 40 år eftersom operationen blir mindre effektiv ju äldre man blir.

Kvinnor som har BRCA1- eller BRCA2-mutation och har ätit p-piller en längre tid eller började tidigt innan första graviditeten har en något större risk att få bröstcancer.