Det finns en del studier som pekar på att det finns vissa faktorer som kan minska riskerna för bröstcancer.

Bröstcancer med ärftliga inslag verkar fungera annorlunda än när det inte kan antas att det finns ärftliga orsaker. Enligt en svensk studie kan flera graviditeter verka skyddande mot bröstcancer om man inte har en nära släkting som drabbats av bröstcancer. Fullgångna graviditeter hos kvinnor under tjugo år verkar ha en skyddande effekt i de fall där det finns starka ärftliga inslag.

En amerikansk studie gjord i Utah visar att ju fler barn man föder och ju längre de ammas desto mindre risk att utveckla bröstcancer.

Flickor som fötts där mamman haft preeklampsi löper mindre risk att drabbas av bröstcancer, även kvinnornas risk att drabbas är något mindre än för andra kvinnor. Enligt en amerikansk studie tror man att det kan ha att göra med hormonpåverkan, i detta fall skulle det vara androgenerna som ger en skyddande effekt.