Risken att drabbas av bröstcancer verkar i hög grad vara kopplat till olika reproduktiva faktorer. Antalet barn en kvinna föder har dock ingen större betydelse. Däremot minskar risken om hon inte väntar för länge med att föda barn. Kvinnor som trots att de fött barn tidigt i livet utvecklar cancer inom några år efter barnafödandet löper större risk att drabbas av mer aggressiva former av bröstcancer. Man tror att det kan bero på de hormonella förändringar som sker under graviditeten. Man har dock inte funnit att det skulle bli besvärligare om man blir gravid efter att ha fått behandling mot bröstcancer.