Oktober månad är rosa. I två år har vi stött Cancerfondens insamling i kampanjen Rosa Bandet. Hjälp oss att hjälpa! Stöd forskningen kring bröstcancer genom att lämna bidrag till 9månaders insamling till förmån för Cancerfonden!


Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor i Sverige och den vanligaste cancerformen bland kvinnor världen över. Sett över hela världen uppskattas att mellan 1 av 3000 och 1 av 10000 av alla gravida har eller har haft bröstcancer. I USA upptäcks 10-20% av alla bröstcancerfall hos kvinnor i fertil ålder. Därför är det viktigt att tänka på att det inte bara är gamla kvinnor som drabbas. Det är en cancerform som kan drabba kvinnor i alla åldrar och som någon enstaka gång per år upptäcks även hos gravida kvinnor.

Cancer är en sjukdom som trots att stora framsteg gjorts när det gäller behandling och numera har en stor överlevnad fortfarande är skrämmande, många artiklar kan väcka frågor, är du orolig är det bra att ta kontakt med din barnmorska eller läkare för mer information.