Det finns i huvudsak tre olika sorters behandling vid bröstcancer: kemoterapi (att med hjälp av olika läkemedel ta död på cancercellerna), radioterapi (att med hjälp av strålning göra detsamma) och operation (att operera bort bröstet).

Hormonbehandling är en hörnsten vid bröstcancerbehandling och har så varit i över hundra år. De senaste trettio åren har tiotusentals patienter deltagit i studier för utvärdering av hormonbehandlingen. När det gäller bröstcancer verkar det som om östrogen istället ökar risken.

Tamoxifen äe ett vanligt läkemedel som hämmar tillväxt hos tumörer genom att bland annat försvåra upptaget av östrogen i tumörcellerna, det har visat sig att läkemedlet minskar risken för bröstcancer med ungefär 50% beroende på vad som undersöks. Tamoxifen har några sällsynta men kraftiga biverkningar såsom ökad risk för endometrialcarcinom, ökad risk för blodproppar och stroke.

Tamoxifen som behandling genom att det blockerar cellens upptag av östrogen eftersom östrogen ?göder? tumören. En lite kontroversiell metod att förhindra bröstcancer är att ge östrogen och progestin i sådana nivåer att kroppen luras att tro att kvinnan är gravid, anledningen till det är att det verkar som om risken minskar i samband med graviditet.

Att operera bort det drabbade bröstet, mastektomi, är relativt vanligt som behandlingsalternativ även om man är alltmer restriktiv med det.