Stöd cancerforskningen!

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor, därför tycker 9månader att så många som möjligt ska vara med och stödja Cancerfondens forskning om bröstcancer. Vill du vara med och bidra går du in >>> här!

Både antal graviditeter och ung ålder vid första graviditeten påverkar risken att drabbas av bröstcancer. Man vet inte säkert vilka hormoner som kan vara inblandade i processen. HCG som är ett placentahormon verkar spela viss roll. Illamående i alla dess former under graviditeten hänger samman med HCG-nivåerna. Genom att studera kvinnor med hyperemesis har man dock inte kunnat finna något samband mellan illamående under graviditeten och senare utveckling av bröstcancer.

Fullgången graviditet verkar enligt en svensk studie kunna ge skydd mot bröstcancer, däremot ökar riskerna igen med ökande ålder innan första graviditet hos kvinnor där det finns en ärftlighetsfaktor med i bilden. I de fall där ärfltighet inte är inblandad ger många fullgångna graviditeter skydd mot bröstcancer.

Enligt en studie av koreanska kvinnor som ännu inte nått menopaus minskar risken för bröstcancer om man ammar 13-24 månader jämfört med att bara amma upp till ett år.och riskerna krymper ytterligare ju längre man ammar.

En finsk studie där man följt kvinnor under många år visar att fysisk aktivitet i livet minskar risken för bröstcancer.

Användning av p-piller tros kunna öka risken för bröstcancer något. Kombinationspillren verkar inte vara bättre i det avseendet. Ju längre tid man använder p-piller desto större verkar risken vara.