Cancer i äggstockarna, ovarialcancer, är den vanligaste dödsorsaken när det gäller gynekologiska sjukdomar i Sverige. Det verkar som om förlossningar kan ha en skyddande effekt eftersom flera studier visat att risken att drabbas minskar med mellan 15% och 20% för varje barn. P-piller och minipiller verkar ha en liknande effekt, risken minskar till hälften hos kvinnor som använder piller jämfört med kvinnor som aldrig använt sådana. Likaså verkar amning, sterilisering och hysterektomi kunna minska risken att drabbas medan cancerformen är vanligare hos kvinnor med endometrios, PCOS och PID (infektioner
i endometriet och/eller äggledarna), varför vet man inte säkert ännu. Bland kvinnor som använt hormoner i samband med östrogenbristsymtom (hormone replacement therapy, HRT) ökar risken med 50%, ju längre användning desto större risk.