Cancer är en av våra vanligaste sjukdomar. Den drabbar ofta som en blixt från klar himmel och kan tyckas orättvist. Även om risken att drabbas ökar med stigande ålder

Ungefär en graviditet av 1000 kompliceras enligt en amerikansk undersökning av olika maligna sjukdomar. De vanligaste av dessa är malignt melanom, malignt lymfom och leukemi samt cancer i cervix, bröst, äggstockar, ändtarm och sköldkörtel. När man upptäcker maligna sjukdomar, såsom cancer, under graviditeten uppstår alltid ett dilemma eftersom de optimala behandlingarna (kemoterapi, radioterapi och operation) visat sig vara skadliga för fostret samtidigt som det är viktigt att kvinnan får behandling så snabbt som möjligt. Därför är det extra viktigt att vården av den gravida kvinnan innefattar "experter" från flera olika dicipliner såsom gynekolog, obstetriker, onkolog, neonatolog, kirurg, barnmorska med flera.

I USA upptäcks maligniteter i samband med 0,1 av 1000 förlossningar. 64% upptäcktes efter förlossningen, av dessa stod cancer i bröst, sköldkörtel, cervix, malignt melanom och Hodgkin’s sjukdom för 64%. Bäst prognos hade kvinnorna om cancern upptäcktes 6-9 månader före förlossningen, sämst prognos hade de kvinnor där cancern upptäcktes någon månad innan förlossningen. Att cancern upptäcktes efter förlossningen hade ingen påverkan på själva förlossningen.