Alla dessa barns erfarenheter av att veckovis pendla mellan mamma och pappa, att få styvföräldrar och styvsyskon – om detta berättar vuxna skilsmässobarn för psykologparet Gunnar och Bente Öberg, som ställt samman denna lättillgängliga bok, rik på erfarenheter och kunskap om barns uppväxtvillkor.

”Förr i tiden var det inte mycket att välja mellan – skilsmässobarnet bodde kvar hos mamma tills det var dags att flytta hemifrån.” Men på 1970-talet kom lagen om frivillig gemensam vårdnad. Efter skilsmässan skulle båda föräldrarna ha lika stora skyldigheter och rättigheter visavi barnen. En del gick in för växelvis boende. Andra valde ensamvård, dvs. barnet bodde hos den ena föräldern, oftast modern, men det juridiska ansvaret var i jämlikhetens namn lagt på båda föräldrarna. Snabbt var forskarparet Gunnar och Bente Öberg i färd med att intervjua föräldrar och barn ur den förta generationen som åtnjöt gemensam vårdnad. Resultaten lades fram i boken Skiljas ¿ men inte från barnen (1987) som rönte stor uppmärksamhet. Nu, arton år senare, har psykologerna Öberg sökt upp 50 av de tidigare intervjuade skilsmässobarnen. De är mellan 25 och 35 år gamla. Många är gifta eller sambo och har egna barn. I djupintervjuer berättar de ”hur livet blev”, hur de upplevde den gemensamma vårdnaden. Om växelvis boende, om att få styvföräldrar och styvsyskon; hur de själva vill ordna för sina barn om skilsmässan blev ett faktum. I boken möter vi 50 mogna, glada, sorgsna, insiktsfulla personer som generöst delar med sig av sina erfarenheter. Läsaren lockas till både skratt och tårar.