Lars H. Gustafsson är mångårig barnläkare med stor erfarenhet när det gäller att förstå sig på och behandla de minsta, våra barn. Denna bok som kom ut första gången 1980 har genomgått en omfattande revidering, men kunnandet och det stora engagemanget är detsamma.

Under ämnesrubriker ger den kände barnläkaren Lars H Gustafsson såväl handfasta som vägledande råd till föräldrar – och andra närstående – som undrar vad de ska ta sig till när ”ungen är sjuk”. Skrik, kolik, feber, snuva och hosta och andra mer specifika barnsjukdomar tas upp här, men också saker som vem ska stanna hemma när barnet är sjukt, när är det dags att åka till doktorn och hur fungerar föräldraförsäkringen?

Lars H Gustafsson är en obestridlig auktoritet på området och har skrivit ett flertal böcker om barn och föräldrar. Denna nyutgåva är efterlängtad och ett måste för alla småbarnsföräldrar: den är enkel att hitta i, skriven på ett begripligt vardagligt språk och vägledande i flera situationer när man önskar att man hade någon att fråga till råds. Ungen är sjuk – vad ska jag göra? är just en sådan bok: en liten ”bibel” för villrådiga föräldrar.