Boken behandlar barnafödande som en del av vårt kulturhistoriska arv. Med blicken ut i världen visar författaren på likheter och olikheter inom barnafödandets ritualer och traditioner i bl a Nepal, Vietnam och Zambia, men även i Europa. I och med att förlossningen här förlades till sjukhusen lyftes den ut ur sitt sociala och kulturella sammanhang. I större delen av västvärlden utraderades därmed en uråldrig kvinnokultur som författaren här låter oss ta del av. Pia Höjeberg är barnmorska, uppskattad föredragshållare och författare. Hon har tidigare bl a gett ut ”Jordemor – Barnmorskor och barnsängskvinnor i Sverige” som kommit i flera upplagor.