Barns tillvaro kan vara stressig och kravfylld. Vi ser det när barnen på olika sätt visar oro, ledsenhet och aggressivitet. Ja det finns barn som är så stressade att de uppvisar symtom på utbrändhet. Vad som kännetecknar många av dessa barn och de vuxna som står dem närmast är att de inte vet hur de ska koppla av och gå ner i varv. De har aldrig lärt sig hur man gör.

Denna bok pekar på faktorer i barns liv och närmiljö som skapar stress. Många vuxna som står barnen nära är i dag själva så stressade och uppvarvade att de inte alltid ser eller förstår barnens behov. Författaren tar också upp hur stress kan yttra sig hos olika barn ? en del barn är stresståliga, andra känsliga och utvecklar snabbare ett beteende som signalerar att barnet inte mår bra.

Alla barn behöver tillgång till platser som ger lugn och ro och rum som inbjuder till vila och avkoppling. Ylva Ellneby ger många tips på hur man kan skapa en sådan miljö. Läsaren får också förslag på aktiviteter och lekar som stärker barns självkänsla och som motverkar stress. Här beskrivs bland annat massage för barn, avslappnings- och sinnesstimuleringsmetodik och lekar där man gör något för andra barn. Behagliga sinnesupplevelser och aktiviteter som lockar till empati och inlevelse stärker barns självförtroende, samtidigt som det hjälper dem att koppla av och gå ner i varv. Lugn och ro ger barn tid för reflektion, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla tankar och känslor. En viktig bok!

Boken riktar sig till personal på förskolor, skolor, barnavårdscentraler och psykiatriska barnmottagningar samt alla föräldrar.

Ylva Ellneby är författare, förskollärare och tal- och specialpedagog. Hon föreläser runt om i landet för föräldrar och förskole- och skolpersonal och arbetar som handledare och konsult i förskolan. Hennes tidigare böcker Barns rätt att utvecklas, Om du inte rör mig så dör jag, När kriget kom till dagis och Språkresan ? en väg till ett andra språk har alla sålts i stora upplagor och några av dem har översatts till norska, danska, engelska, tyska och ryska.