När du föddes i Korea är utformad som en minnesbok för både små och stora adoptive barn. Den berättar på ett känsligt och informativt sätt om de sociala och historiska faktorer som kan förklara barnets speciella historia. Boken är illustrerad med fina dokumentärlika fotografier i svartvitt.

Den här typen av minnesbok för adoptiv barn har inte funnits tidigare. Se även: När du föddes i Kina och När du föddes i Vietnam.