Reviderad Mammapraktika

Mammapraktika utkom första gången 1996 och har sedan dess funnits i såväl bokhandel som på flera mödravårdscentraler där barnmorskor sålt boken till sina besökare. Nu har Leni Söderberg åter gett sig i kast med ämnet graviditet genom att revidera den ursprungliga boken enligt de senaste forskningsrönen.

Boken är en oumbärlig följeslagare genom graviditetens fyrtio veckor, boken pekar ut vägen, varnar för fallgropar och informerar, sakligt och vederhäftigt. Och gör det engagerat! Författaren har som genomgående tema vikten av att man som blivande mamma knyter an till sitt barn från början. Då visar man redan under graviditeten hänsyn till fostret på det sätt man gör till ett nyfött barn. Därmed kan hon t ex framhålla nyttan av att – bättre sent än aldrig – sluta upp med att röka under graviditeten. Varje rökfri dag innebär en vinst för barnet, det barn som formas under de fyrtio långa veckorna. Utöver det praktiska, veckouppdelade avsnittet innehåller Mammapraktika även en innehållsrik uppslagsdel där de blivande föräldrarna kan slå upp de nya ord och begrepp som plötsligt fyller livet – allt från preeklampsi till hjässbjudning. I kortare och längre artiklar samlas den sorts vetande som behövs kring t ex olika typer av Besvär, Tiden efter förlossningen, Flicka eller pojke?, Hormoner, Mat och Motion under graviditeten.

Leni Söderberg är journalist och TV-producent, en energisk trebarnsmamma som skriver för att dela med sig av sitt kunnande och sitt engagemang för det ofödda barnets väl. Hennes bok har fackgranskats av medicinsk expertis, såväl av forskare som praktiker.