MAKAR är boken för dig som vill ha en begriplig och utförlig genomgång av alla juridiska regler kring äktenskapet. Här får du många råd och tips om hur ägandeförhållanden, efterlevandeskydd mm kan ordnas på bäs ta sätt. Boken innehåller dessutom en rad konkreta exempel på hur olik a handlingar ska upprättas, t ex äktenskapsförord, testamenten och han dlingar vid bodelning och skilsmässa.