Att möta en medmänniska som drabbats av en stor förlust kan kännas svårt. Vi vågar ofta inte lita på att vårt lekmannamässiga stöd är gott nog, utan vill helst hänvisa till professionella hjälpare. Det är också en mängd olika yrkesgrupper som utan specialkunskaper tvingas möta människor som har drabbats av svåra förluster. I denna bok berättas enkelt, lättläst, konkret och med klargörande exempel om hur man möter människor i sorg utan att skada.

Under 25 års yrkesverksamhet har Gurli Fyhr arbetat med människor i sorg. Hon har under de senaste 15 åren arbetat fram en modell för ett bemötande som stöttar sorgens ömtåliga processer. Syftet är att öka beredskapen, lyhördheten och skickligheten i att möta människor som sörjer. De enkla och säkra riktlinjerna ger stöd och trygghet till både lekmän och yrkesmänniskor, oavsett tidigare kunskaper.

Modellen har utvecklats i kliniskt arbete och har prövats och modifierats med hjälp av representanter för alla yrkeskategorier inom vård, omsorg och skola. Modellen har en vetenskaplig empirisk grund, men är lätt att förstå och använda, eftersom den ? utan att förlora i komplexitet eller djup ? har «översatts« till vanligt vardagsspråk.

Boken, som behandlar alla typer av förluster, gör en viktig distinktion mellan bemötande och behandling. Författaren beskriver och förklarar sorgeprocessens förlopp och resultat, hur sorgen skiljer sig från krisen, allmänna och individuella drag i sorgen, hinder för sorgearbetet, komplicerad och sjuk sorg, effekter om förlusten inte sörjs, barndomens betydelse för den vuxna människans sorg, den yttre trygghetens betydelse för sorgen, vad sorgen behöver för att inte ta en sjuklig vändning, hur man stöder utan att skada, hur man skyddar sig själv, när det behövs en expert och vad man kan göra utan att vara expert. Boken innehåller många exempel som illustrerar de teoretiska inslagen.

Boken riktar sig till alla yrkesgrupper som möter vuxna människor i sorg. Boken kan användas som kurslitteratur på eftergymnasiala utbildningar och vårdgymnasier samt som stöd för yrkesverksamma. Boken är också lämplig för lekmän ? anhöriga och «medmänniskor« ? och för sörjande som försöker förstå sin egen sorg.

Gurli Fyhr är leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr och universitetslektor. Hon har forskat, undervisat och arbetat praktiskt med sorg och sörjande i olika sammanhang i mer än 25 år.