Många par som lider av ofrivillig barnlöshet känner sig maktlösa och ensamma. Den här boken ger nytt hopp. Genom att se över sin livsstil vad gäller kost, motion, alkohol, rökning, stress med mera kan man öka chanserna att bli gravid. Såväl polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) – den vanligaste orsaken till kvinnlig infertilitet – som övervikt och insulinkänslighet, liksom effekten av vissa fertilitetsmediciner och chansen att lyckas med en assisterad befruktningsteknik, kan i hög grad påverkas av förändringar i livsstilen.

Förbättra din fertilitet innehåller både medicinska förklaringar och kost- och motionsråd som är specifikt utformade för att förbättra fertiliteten hos såväl kvinnor som män. Dessutom ger boken ett underlag för samtal med barnmorska, gynekolog och fertilitetsexperter.

Förbättra din fertilitet är helt och hållet baserad på fertilitets-/infertilitetsforskningen samt forskning om övervikt och metoder för viktnedgång, och riktad främst mot de runt 500 000 kvinnor och män i Sverige i dag som är ofrivilligt barnlösa.