Fler än en är en bok för dem som väntar tvillingar. Här finns information om graviditeten, förlossningen, tiden på nyföddhetsavdelning och hemkomsten.

Fler än en har tagits fram av Svenska Tvillingklubben tillsammans med professionell vårdpersonal som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med tvillinggravida och tvillingföräldrar.

Denna upplaga är uppdaterad, ny layout och nya illustrationer.