Föräldraförsäkringen som ska bidra till ökad jämställdhet bevarar i många fall istället traditionella könsroller och kan bli ett hinder för utveckling.

  • Arbetsgivarens förväntning är korrekt då de tror att kvinnor är frånvarande från arbetet under längre perioder i samband med barns födelse och uppväxt. Detta ger arbetsgivaren incitament att sortera män och kvinnor in i olika arbeten.
  • Kvinnor i fertil ålder förefaller värderas som grupp på arbetsmarknaden, oberoende av om de har tänkt skaffa barn eller inte.
  • Män som tar längre tids föräldraledigt har genomsnittligt sämre löneutveckling än män som tar kortare ledighet eller ingen alls. Familjen påverkas därför ekonomiskt negativt av att ändra fördelningen av föräldraledigheten, och arbetsgivarnas förväntning upprätthålls.