Hur mår ditt barn? Vad ska du göra om ditt barn blir sjukt eller skadar sig? Hur ska du veta om ditt barn utvecklas normalt eller om du behöver söka läkare? Och hur ska du bemöta ditt barns oro inför livets alla realiteter? Det är inte alltid lätt att vara förälder!

Bonniers Barnläkarbok – Ditt barn ger dig svaren på de flesta frågor som rör ditt barn – från nyföddhetsperioden till och med tonåren. Här behandlas barnets hälsa, utveckling, sjukdomar och vardagsliv. I ett omfattande kapitel beskrivs alla de olika symtom som kan vara tecken på sjukdom och ohälsa hos ditt barn – feber, magont, huvudvärk etc. – med hänvisningar till de sjukdomar som kan vara orsak till symtomen. Det omfattande avdelningen om sjukdomar behandlar alla vanliga och mindre vanliga, kända och mindre kända sjukdomar som ditt barn kan drabbas av, ger dig stöd och råd om vad du själv kan göra och när du bör söka sjukvården. Bonniers Barnläkarbok – Ditt barn innehåller även ett stort avsnitt om ditt barn i vardagen, skrivet av psykolog Bengt Grandelius, samt kapitel om ditt barns hälsa, ditt nyfödda barn, ditt barns utveckling och vad du ska göra om ditt barn skadar sig och behöver akut hjälp.

Bonniers Barnläkarbok – Ditt barn är en helt nyskriven, oumbärlig barnläkarbok för 2000-talets föräldrar. Huvudredaktörer för Bonniers Barnläkarbok – Ditt barn är professor emeritus i barnmedicin Tor Lindberg , som själv skrivit många av bokens olika avsnitt, och psykolog Bengt Grandelius. Dessutom medverkar flera av Sveriges främsta läkare och specialister på olika (barn)sjukdomar. Boken är rikt illustrerad med teckningar och fotografier i färg och svartvitt.