Att bli förälder är utan tvekan en av de mest omvälvande händelserna i livet. Som adoptivförälder har man en annorlunda ingång i föräldraskapet. I boken berättar både mammor och pappor öppenhjärtigt om det första mötet med barnet, om processen som leder till att man också känner sig som förälder, omgivningens reaktioner och om hur det påverkar parrelationen att bli tre.

Amning är en kontroversiell fråga i dessa sammanhang. Författaren redogör för nya forskningsrön om amning av adoptivbarn. Här beskrivs hur man förbereder sig om man vill amma sitt barn.

Berättelserna varvas med samtal med psykologer och forskare. En familjeterapeut och en BVC-sköterska intervjuas också.