Amning är ett laddat ämne. Det finns många olika åsikter om på vilket sätt, när och hur länge barn ska ammas. Det finns också många olika erfarenheter av amning -mammor kan uppleva den som ljuvlig, praktisk, jobbig, skuldtyngd eller som något som ”bara är”. En del kvinnor tycker att det råder amningshets i dag, att alla ”måste” amma. Andra känner sig kritiserade för att de ammar ofta och länge.

Amningsboken är heltäckande med historik, biologi, diskussion och intervjuer. Dessutom får blivande mammor och pappor här tips inför en bra amningsstart. Boken innehåller en stor mängd praktiska råd med utgångspunkt i aktuell forskning, men också i barnmorskan Kristin Svenssons långa erfarenhet av arbete med amning och amningsproblem. Man kan bl a läsa om amning i olika speciella situationer, som efter kejsarsnitt, när barn föds för tidigt eller med handikapp.

Boken belönades med Amningshjälpens bröstpris 1999 och kommer nu i ny utgåva. Den vänder sig till föräldrar, vårdpersonal och studerande inom olika vårdutbildningar. I målgruppen ingår främst barnmorskor, distriktssköterskor och barnsjuksköterskor, men även andra personalgrupper som kommer i kontakt med mödrar och barn ? t ex läkare, psykologer och dietister ? samt studerande till dessa yrken. Mor- och farföräldrar tillägnas ett eget kapitel och kan liksom andra med intresse för ämnet gärna läsa Amningsboken. Den kan användas som uppslagsbok av personer som söker råd eller förslag till lösningar på olika amningsproblem.

Kristin Svensson har en specialistbarnmorsketjänst för amning på Karolinska sjukhuset, Stockholm, och är forskarstuderande med inriktning på amningsproblem. Hon har drygt 25 års erfarenhet av arbete med amningsfrågor och är hjälpmamma i Amningshjälpen.

Malin Nordgren är journalist på Dagens Nyheter och skriver bland annat om hälsa och livsfrågor. Hon har fortbildat sig inom områdena graviditet, förlossning och amning. 1992 fick hon Amningshjälpens bröstpris för DN:s specialbilaga om amning.