Partnerns inställning till en oplanerad graviditet har en stor inverkan på kvinnans inställning och huruvida hon väljer att fullfölja graviditeten. Även själva förhållandet mellan mannen och kvinnan påverkar hennes inställning till graviditeten, i osäkra förhållanden (där mannen kanske inte ens är far till barnet) är kvinnans inställning till graviditeten följaktligen mer pessimistisk. Ett sätt att hjälpa kvinnor att klara av dessa graviditeter, oavsett om man väljer att behålla barnet eller inte, kan vara att försöka få männen att känna att de deltar på ett mer aktivt sätt.