Det finns nog ingen period i en kvinnas liv som man undersöks så noggrant som under graviditeten. En del undersökningar görs rutinmässigt medan andra görs om särskilda skäl föreligger.

Vad man ska tänka på när man genomgår alla dessa undersökningar är för det första att de är frivilliga att genomgå, vill man inte så måste man inte utsätta sig för dem även om det i vissa fall kan vara en fördel och kanske rent av nödvändigt att genomgå en undersökning. För det andra så ska man tänka på att alla uppgifter som man lämnar på MVC-journalen skickas till Socialsyrelsen så att de kan registrera uppgifterna i Medicinskt förlossningsregister, detta register används för att ta fram statistik som rör graviditet och förlossning. Bland annat tas uppgifterna om antalet kejsarsnitt därifrån.

Fosterdiagnostiken utvecklas hela tiden, inte minst därför att det kan finnas samhälleliga vinster att hjälpa barn så tidigt som möjligt. Några metoder som är under utveckling eller på väg ut i användning är blodprovstagning på kvinnan för att analysera fostrets genetiska egenskaper. Detta skulle kunna göras eftersom en liten andel fosterceller övergår till kvinnans blodomlopp, ett problem är dock att det handlar om så få celler att det är svårt att göra odlingar på dem. Ett annat prov som är på G är undersökning av nackuppklarning. Genom att mäta eventuelle förtjockningar i mjukdelarna över nacken på fostret i vecka 12-14 kan risken för Downs syndrom eller vissa andra missbildningar beräknas.