En studie i USA gjord på tvillingförlossningar under åren 1985 till 1994 visade att 56% av kvinnorna födde med kejsarsnitt utan att försöka föda vaginalt först, 44% av kvinnorna födde vaginalt utan några komplikationer.