En studie gjord på förlossningar som registrerats i MFR visade att dödligheten hos tvillingar födda i vecka 29-37 är mindre än ensamma barn som föds i motsvarande vecka medan dödligheten är större hos tvillingar som föds senare i graviditeten. Det verkar som om tvillingar mognar snabbare än barn som är ensamma i livmodern, att föda tvillingar i förtid behöver alltså inte vara helt till nackdel för barnet.

En annan studie gjord på samma MFR visade däremot att dödligheten var högre för tvillingar födda före vecka 34 och att dödligheten var större där tvillingarna hade samma kön än när de hade olika kön. Denna studie visade dock att skillnaderna mellan tvillingar och ensamma barn minskat under 1990-talet.

Så vad ska man tro? Varierande faktorer i urval kan påverka resultaten, man kan ha tittat på olika faktorer som man sedan jämfört och på så sätt kommit fram till olika resultat. Det är aldrig möjligt att till fullo sia om utgången av en graviditet vare sig man väntar ett eller flera barn, de flesta barn överlever och man kan rädda allt fler barn som tidigare skulle dött i samband med förlossningen – det är i alla fall en sak som är säker.