I Jordanien ser förlossningsvården lite annorlunda ut än i Sverige och övriga Europa. I en jordansk studie tittade man på överlevnaden bland trillingar. Eftersom resurserna att klara komplikationer är mer begränsade i Jordanien än i Sverige blev resultatet annorlunda än det troligen hade blivit om studien gjorts här. Det kan ändå vara intressant att se hur förhållandena är i andra länder.

  • den perinatala dödligheten (dödlighet i samband med födelsen) var 26%, störst dödlighet bland barn som vägde mellan 500 och 1 500 g
  • kejsarsnitt medförde större dödlighet än vaginal förlossning, 30% resp. 22%
  • sätesförlossning medförde större risk för dödlighet än normala fosterlägen, 62% resp. 37%