IVF-behandlingar har bidragit till att det blivit vanligare med tvillingfödslar. I normala fall är fleräggstvillinggraviditeter associerade med ökade koncentrationer av follikelstimulerande hormoner och ägglossning med mer än ett ägg medan orsakerna till enäggstvillinggraviditeter är mer oklara. Enäggstvillingar används ofta för att studera genetiska samband eftersom de har samma genetiska uppsättning men det finns anledning att anta att tvillingar inte kan jämföras rakt av med ensambarn. Fenomenet med enäggstvillingar verkar enligt vissa forskare vara något som inte är helt naturligt, missfall och missbildningar är vanligare bland enäggstvillingar än bland andra foster. Både enäggs- och tvåäggstvillingar har ett annat tillväxtmönster i fosterstadiet än ensamma foster har, deras tillväxttakt avtar vid trettionde graviditetsveckan och de verkar mogna tidigare både inför och efter förlossningen än andra barn.