Det är inte ovanligt att den ena tvillingen föds vaginalt medan den andra föds med kejsarsnitt. Vanligaste orsaken är att barnet ligger på tvären. Kvinnor som väntar tvillingar kan föda vaginalt även om de fött med kejsarsnitt innan.