Hjälp! Två på en gång, eller kanske tre! Hur är det att vänta tvillingar och vara tvillingförälder? Hur skiljer sig tvillingar och trillingar från andra barn? Hur känns det att själv vara tvilling eller trilling? Tvillingar har i alla tider och i alla kulturer omgärdats med myter och legender. Men tvilling- och trillingskapet med dess glädjeämnen och problem är minst lika spännande i verkligheten.

Den här boken av tre tvillingexperter – och forskare — en psykolog, en förlossningsläkare och en barnläkare, är lika användbar för föräldrar och barn som för alla som yrkesmässigt kommer i kontakt med flerbördsbarn och deras föräldrar.

Vi får följa tvillingars och trillingars fysiska och psykiska utveckling, alltifrån konceptionsögonblicket till puberteten. Tvillingdiagnostik, neonatalvård och barnens språk- och identitetsutveckling är exempel på ämnen som diskuteras.

Här får vi en fyllig redogörelse för tvillingtyper, tvillingdiagnostik och komplikationer under graviditet och förlossning. Många tvillingar föds för tidigt. Boken beskriver modern neonatalvård och omhändertagandet av tvillingar och trillingar under nyföddhetsperioden. Praktiska problem under den första tiden hemma gås igenom, som amning och syskonens reaktioner

Ny reviderad utgåva.

Britta Alin Åkerman (f. 1938), docent i pedagogik, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, har sin dagliga gärning vid Lärarhögskolan i Stockholm som lektor vid institutionen för specialpedagogik. Natur och Kultur har tidigare utgivit hennes böcker Mitt barn skall testas (1978) och De första sju åren: En helhetssyn på barns utveckling (1982, 1995).

Peter A. Thomassen (f. 1940), docent i kvinnosjukdomar och förlossningar vid Karolinska Institutet, är chef för kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm.

Birger Winbladh (f. 1941), docent i pediatrik vid Karolinska Institutet, är studierektor för läkarutbildningen och överläkare i nyföddhetsvård på Sachsska barnsjukhuset i Stockholm.