Nyfödda tvillingar med akut myokardi (hjärtmuskeloinflammation) har ofta signifikant lägre födelsevikt, är kortare och har mindre huvudomfång än friska tvillingar. I tvillingpar där ena tvillingen är frisk kan man inte hitta några skillnader. Det verkar alltså som om det inte finns något samband mellan låg födelsevikt och akut myokardit, kanske kan det snarare bero på genetiska faktorer, tidiga påverkansfaktorer i fosterstadiet eller kanske finns det faktorer hos modern som påverkar fostret.