Enäggstvillingar löper något större risk att dö i samband med förlossningen än andra barn, orsakerna kan spåras till sådant som har med för tidig födsel att göra. För tvåäggstvillingar är inte risken större än om barnet föds ensamt.