När är bästa tiden att försöka få till syskon? Ja, det kan bara den enskilde föräldern svara på. Varje tid har sina för- och nackdelar. Ett problem kan vara att barnet utvecklar svartsjuka mot sitt nya syskon.

Det är inte helt rätt att kalla bråk mellan syskon för syskonsvartsjuka, oftast handlar det snarare om rivalitet dem emellan. Det kan uppstå när barnet får syskon, det är inte ovanligt att pojkar av någon anledning är mer negativt inställda till nya syskon än flickor. Störst problem brukar det kunna bli om syskonet kommer någon gång mellan två och tre år efter det förra. Det är i allmänhet inte brist på uppmärksamhet som gör att det blir konflikter när det kommer ett litet syskon utan att barnet upplever mer negativ uppmärksamhet ? man kanske är rädd att syskonet ska pilla ?sönder? bebisen eller visar att man tycker att syskonet är i vägen. Vid sexårsåldern minskar risken för rivalitet, det beror på att barnet börjar kunna förstå andra människor och sätta sig in i andras perspektiv, när det gäller större barn beror rivalitet oftast på att barnen upplever att de blir behandlade på olika sätt och vill ha millimeterrättvisa. Syskon är trots detta de bästa vägledarna i det sociala livet, de hjälper till att lära varann att visa hänsyn, visa omsorg, ta ansvar och att hjälpa varandra.