Atopiskt eksem är en hudsjukdom som drabbar 10-20% av befolkningen. Orsakerna är oklara, troligen är det flera faktorer som samverkar och påverkar – både i arv och miljö. Studier på tvillingar visar att det finns ett starkt genetiskt samband men man vet inte på vilket sätt. Man har också sett att en stor andel av de som drabbas har minst en förälder som också lider av atopiskt eksem, dubbelt så ofta är det modern. De första barnen i syskonskara löper störst risk att drabbas.