Röda hund (rubella) är en virussjukdom. Som regel är den i stort sett ofarlig, för alla utom för foster. Ett foster som utsätts för viruset genom att den gravida kvinnan smittas kan drabbas av hjärnskador, hjärtfel, hörsel och ögonskador. Risken är störst i början av graviditeten, 50-90% till vecka 10. Har man inte haft röda hund bör man vaccinera sig innan man planerar att försöka bli gravid.