Polio (barnförlamning) är en virussjukdom. Sjukdomen kan ge allt från förlamningar till lindrig eller omärkbar infektion. Sjukdomen förekommer fortfarande runt om i världen, bland annat i Afrika och Sydostasien och år 2001 i Östeuropa, men genom vaccinationsprogram håller den på att utrotas.

Det var 1953-1954 som vi hade det senaste stora utbrottet av polio i Sverige. Sjukdomen drabbade tusentals människor, en stor del blev förlamade och åtskilliga kom i behov av respiratorvård. Många fick bestående handikapp. 1957 introducerades ett vaccin som fortfarande är mycket effektivt i kampen mot sjukdomen.