En bok om svenska förnamn. Om namnens historia, ursprung och när namnsdagarna infaller. Även om historiska traditioner kring namngivning, familjenamn samt förteckning över de vanligaste för- och efternamnen. I denna utökade utgåva, innehållande 1170 namn, har även nysvenska namn inkluderats.

Ny utökad utgåva – nu även med nysvenska namn!

Det finns över 150 000 förnamn som används i Sverige idag. En orsak till denna mångfald är att varje ny stavning av ett namn räknas som ett nytt namn av datorerna. En annan orsak är de nya svenskarnas antal i statistiken och en tredje är att dagens föräldrar gärna hittar nya namn till sina barn.

Nu har författaren Ivar Wallensteen anpassat boken till dagens Sverige och lagt till många nysvenska förnamn och moderna stavningar av äldre namn. Du får veta vad namnet betyder, varifrån det härstammar och när namnsdagen infaller. Här ges också exempel på kända bärare av namnen. Varje ny begynnelsebokstav är illustrerad av konstnären Gunnar Brusewitz.

Inledningsvis berättar författaren om våra historiska traditioner kring namngivning, våra familjenamn och personnummer och de allra vanligaste för- och efternamnen.