Emma och Jack var de populäraste namnen att ge sitt barn på Nordirland 2003. Namn kommer och går i popularitet men James, som ligger på fjärde plats 2003 låg även på tio i topplistan 1975. Om det har legat stadigt där eller om det är dags att damma av namnet igen är osäkert.

Kai och Robbie är de namn som växer snabbast i popularitet medan Jason och Curtis verkar vara på utåtgående.

Lily och Sophia är de flicknamn som växer snabbast medan Claire och Catherine minskar mest i popularitet.