Patent- och registreringsverket (PRV) samt Riksskatteverket (RSV) är de myndigheter som hanterar regler för namngivning. Statistik över namn förs av Statistiska centralbyrån (SCB). Dessa myndigheter arbetar efter namnlagen när regler för namngivning sätts.

Enligt namnlagen finns det tre typer av personnamn: förnamn, mellannamn och efternamn. Inom tre månader efter det att ett barn fötts ska föräldrarna göra en anmälan till skattekontoret vilka namn barnet ska bära.

Barnet kan få ett eller flera förnamn. Ett förnamn ska inte kunna uppfattas som stötande eller kunna tänkas leda till obehag för barnet. Det får inte heller ha påtaglig efternamnskaraktär.

I folkbokföringen går det inte längre att ha dubbelt efternamn, därför har man infört mellannamn. Mellannamnet kan vara den andre förälderns efternamn eller ett tidigare efternamn som man vill behålla.

Har föräldrarna samma efternamn får barnet också samma. Har föräldrarna olika efternamn är det så att om det finns gemensamma barn får det nyfödda samma efternamn som det yngsta syskonet, finns det inga syskon får barnet det efternamn föräldrarna anmäler till skattekontoret och om ingen anmälan görs får barnet automatiskt sin mammas efternamn.

Namnlagen gäller i Sverige, Finland, Danmark eller Norge. Det innebär att namnförslag och namnändringar som görs av någon som bor i Sverige också gäller i de andra länderna. Medborgare från andra länder kan anmäla namnbyte i Sverige men det är inte säkert att det godkänns av det egna landet.