Det förekommer många olika namn idag som har sitt ursprung från vikingatiden eller till och med från ännu äldre tid. Många av namnen är historiskt belagda, medans åter andra är av rent mytologiskt ursprung.

Denna bok tar upp mängder av dessa namn och ger förklarande texter till namnens betydelse och var de kommer ifrån. Kända personligheter som burit namnen under vikingatiden eller däromkring beskrivs också.