Almanackan och dess namn ligger till grund för vårt namnsdagsfirande, men namnen är också en del av vårt kulturarv. För länge sedan bars de av bibliska personer, helgon, nordiska sagohjältar, kungar och drottningar. Det som skiljer Namnen i almanackan från andra liknande böcker är att det kulturhistoriska perspektivet har fått stort utrymme. Här berättas de legender som under medeltiden berättades om de populäraste helgonen. Här kan vi läsa om de sedvänjor och upptåg som hör ihop med de gamla märkesdagarna, t.ex. eldarna vid Valborgsmäss, gåsätandet vid Mårten och Luciafirandet.

Boken innehåller naturligtvis mycket information om just namnen i almanackan. Vi får till exempel veta vad namnen betyder, hur länge de har funnit i Sverige och hur många människor som bär dem. Visste ni till exempel att namnet Eva inte användes under medeltiden, eftersom Eva var olydig i Edens lustgård och plockade den förbjudna frukten, att namnen Karl och Lotta är besläktade med varandra och att besläktade namnformer som Agnes och Agneta inte brukar vara populära samtidigt?

Bengt af Klintberg är folklivsforskare och kan varje vecka höras i radioprogrammet Folkminnen. Han har bl.a. skrivit böckerna Råttan i pizzan och Den stulna njuren.