Något av det viktigaste vi ger våra barn är namnet. Många vet på förhand vad deras barn ska heta, andra vill fundera och undersöka betydelser eller popularitet. I listan till vänster hittar du namnböcker på flera språk och även om det är ganska strikta regler för namngivning i Sverige kan det ge inspiration att läsa namnböcker från andra länder.