År 2001 konm den nya namnlängden. Innan dess florerade ett par olika namnlängder parallellt under några år. Numera är det ett eller två namn som firas varje dag, totalt 615 namn (49% kvinnonamn och 51% mansnamn). Vid utarbetandet av den nya namnlängden ville man ha anknytning till såväl vårt kulturarv som aktuellt namnbruk. Ovanliga namn togs bort och besläktade namn fördes samman till samma dag. Några viktiga kyrkliga högtidsdagar har fått förbli namnlösa: kyndelsmässodagen (2 februari), Marie bebådelsedag (25 mars) Johannes Döparens dag (24 juni) och allhelgonadagen (1 november) och några viktiga kyrkliga och folkliga märkesdagar som sedan gammalt är knutna till vissa namn har så långt som möjligt fått förbli ennamnsdagar, t.ex. Knut (13 januari), Bengt (21 mars), Valborg (1 maj), Erik (18 maj), Olof (29 juli), Mårten (11 november) och Lucia (13 december).

Malte, Maximilian och Melvin är de pojknamn som ökade mest från 2000 till 2001 och Tindra, Tyra och Tuva är de flicknamn som ökat mest. De pojk- respektive flicknamn som haft den största minskningen är Christian, Fredrik och Daniel respektive Jessica, Erika och Gabriella