• arv – om ena föräldern bär på en dominant gen som kan medföra något slags defekt har barnet 50% risk att drabbas. Verkar båda föräldrarna friska men den ena bär på en gen som kan medföra en defekt är risken för barnet 25% och risken att det för defekten vidare utan att själv drabbas är 50%.
 • Färgblindhet och blödarsjuka är sådant som är förbundet till vilket kön barnet har och som är ärftligt, för det allra mesta drabbar detta pojkar och som kräver att modern bär på anlaget.

 • genetiska förändringar – kromosomförändringar kan bero på att de har genomgått en förändring antingen i ägget eller sperman. De kan också uppstå om man utsatts för t.ex. stark strålning. Så snart förändringen skett kan den föras vidare till kommande generationer.
 • Förändringen kan också ske som mutation. Man vet inte säkert, men det kan bero på att man utsatts för strålning eller kemikalier.
  De flesta kända kromosomförändringar och mutationer är ofarliga.

 • Kromosomskador – det kan saknas bitar av en kromosom, en cell kan ha för många eller för få kromosomer eller så äkan kromosomerna vara ihopsatta på ett felaktigt sätt.
 • Många kromosomskador leder till missfall. Downs syndrom är väl den mest kända förändringen.

 • Infektioner – Röda hund är väl den mest kända infektionen som kan leda till skador på fostret. Sjukdomen kan leda till hörselskador, blindhet, defekter på hjärtat, utvecklingsstörningar. Ett annat känt virus är toxoplasmosviruset.
 • Sexuellt överförbara sjukdomar kan också skada fostret. Syfilis kan ge missbildningar i skelettet och orsaka infektioner i flera organ. Gonorré kan orska blindhet. Genitial herpes kan orska hjärnskador och i värsta fall att barnet dör. Har modern AIDS är risken 30-40 % att fostret smittas, utvecklar barnet sedan AIDS är risken mycket stor att det dör innan det fyllt 5 år.

 • Droger – Under graviditeten ska man försöka undvika så mycket läkemedel och andra droger som man kan.
 • Kokain medför ökad risk för missfall, låg födelsevikt, för tidig födsel, hjärnskador. Barn till heroinmissbrukare föds ofta som heroinberoende.

 • Alkohol – Kan ge mentala eller fysiska defekter.
 • Rökning – Kan orsaka missfall, låg födelsevikt, inlärningsproblem.
 • Näringsbrist – Det är viktigt att äta näringsrikt och balanserat under graviditeten så att fostret får den näring det behöver för att kunna växa och utvecklas som det ska.
 • Miljöeffekter – Ofta vet man inte vilken inverkan miljön har på våra foster men man vet att det finns saker som kan påverka fostret och förmågan att skaffa barn. Det kan vara strålning, kemikalier m.m. De flesta defekter som uppstår p.g.a. miljön kräver flera orsaker.