Att ha det bra ställt ger långa barn, åtminstone om de som har det sämre ställt har det mycket sämre. Svåra levnadsförhållanden associeras med kortare kroppslängd. En studie har jämfört svenska och finska levnadsförhållanden för att se om sambandet är riktigt. Innan andra världskriget levde den finska befolkningen under svårare omständigheter än den svenska. Under 1970-talet kom Finland ikapp Sverige ekonomiskt och är nu jämbördigt. Man fann ett samband: bland barn födda på 1920-talet var svenskarna ett par centimeter högre än finnarna men de skillnaderna har jämnats ut när det gäller barn födda på 1960-talet och framåt. Vid studien av barn födda under 1960-talet fann man också att längden påverkades av social bakgrund, särskilt påtagligt var detta i Finland. Denna skillnad torde vara utjämnad även i Finland numera eftersom skillnaden var mindre bland de som hade det gott ställt i Sverige och de som hade det sämre ställt vid denna tid.