Det spelar viss roll om man har storasyskon eller ej hur man kommer att må som vuxen. Vid en studie där man försökte kompensera diverse påverkansfaktorer fann man att yngre syskon, särskilt flickor, hade större dödlighet i yngre år. Studien gjordes på barn födda i slutet av 1910-talet då pojkar omhuldades mer än flickor vilket säkerligen påverkade resultatet. Vad man dock kan utläsa av studien är ändå att födelseordningen har en viss inverkan på de val man gör senare i livet och att de valen kan påverka hälsan i positiv eller negativ riktning.