NTF har utfärdat certifikat för butiker som värnar om barnsäkerhet i trafiken. Butikerna har personal som utbildats av NTF. De garanterar hjälp med montering av bilbarnskydd i bilen och tillhandahåller minst en bilbarnstolsmodell godkänd för bakåtvänt åkande upp till .

VTI, Väg och transportforskningsinstitutet, har på uppdrag av Vägverket utvärderat NTFs certifikat och det visar sig att försäljarna fått en bättre kunskapsnivå och föräldrarna är mer nöjda med den information och hjälp de får sedan butikerna fått certifikat. Som grädde på moset blev försäljarna själva mer intresserade av kundens bil- och familjesituation, samt erbjöd oftare hjälp med montering av bilbarnskyddet.

Certifieringens krav:

  • Personal utbildad av NTF ska alltid finnas tillgänglig i butiken.
  • Minst en bilbarnstolsmodell godkänd för bakåtvänt åkande upp till .
  • Hjälp med montering av bilbarnskydd i bilen.
  • Övriga trafiksäkerhetsrelaterade produkter ska uppfylla ECE-reglementets krav och NTFs rekommendationer (gäller t ex cykelhjälmar, cykelbarnsitsar och reflexer).